Indstilling til ekspropriation 17.3.2008

Skriv en kommentar

Læs hele dokumentet via dette link:      http://1drv.ms/1cx1jQO

Uddrag af dokumentet:

Ejerne af ejendommen matr. nr. 7a og 1k Brendstrup By, Tilst har tilkendegivet, at de modsætter sig ekspropriationen på det foreliggen-de grundlag og har gjort gældende, at ekspropriationen ikke kan gen-nemføres på grundlag af kommuneplanen, men skal afvente, at der foreligger et detaljeret plangrundlag i form af en lokalplan.
Baggrunden herfor er, at ejerne selv ønsker at realisere dele af eks-propriationsformålet.

Bækhusvej 2:
Ejerne modsætter sig en ekspropriation på det foreliggende grundlag og gør gældende, at ekspropriationen ikke kan gennemføres på grundlag af kommuneplanen, men skal afvente, at der foreligger et detaljeret plangrundlag i form af en lokalplan.Dette begrundes med, at Århus Kommune ved at anvende kommune-planen som ekspropriationsgrundlag fratager ejerne muligheden for selv at realisere det formål, hvortil der eksproprieres.

Det anføres af ejerne, at disse har såvel vilje som evne til sammen med professionelle samarbejdspartnere, at realisere disse dele af eks-propriationsformålet. 

I disse situationer bør kommunerne vente med at gennemføre eks-propriationen, således at ejeren får mulighed for at forholde sig til den detaljerede planlægning og forholde sig til, om han selv ønsker og har mulighed for at realisere denne. Baggrunden herfor er, at ejeren ikke må stilles ringere ved, at kom-munen vælger at ekspropriere på grundlag af en kommuneplan frem for at ekspropriere på grundlag af en lokalplan. 

Det helt centrale element i vurderingen af, om ekspropriationen bør afvente tilvejebringelsen af en detaljeret lokalplan, er efter gældende praksis, om ejeren stilles ringere, hvis kommunen vælger at ekspro-priere efter kommuneplanen frem for at ekspropriere til virkeliggørelse af en lokalplan. 

Region Midtjylland har derfor også på sigt behov for selv at kunne disponere f. eks. ved indgåelse af tidsbegrænsede aftaler med private.   En klar overtrædelse af grundlovens § 73, nødvendigheds kravet er ikke opfyldt

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: