STANDS SKADELIG LOKALPLAN. Foretræde for teknisk udvalg mandag den 30.5.2016

Stands skadelig lokalplan

STANDS SKADELIG LOKALPLAN.
Foretræde for teknisk udvalg mandag den 30.5.2016
Conni Juul Nicolaisen
Jeg er uddannet sygeplejerske og har i 30 år boet nabo til børne- og ungepsykiatrisk afdeling.
Det er tydeligt, at aktiviteterne i naturen og ved stranden er en betydelig ressource i behand-
lingen af fastlåste børn og unge, i at vinde deres tillid og få dem til at åbne sig omkring deres
problemer – ved at personalet hjælper med at fokusere på noget uden for dem selv som naturen –
et minisamfund i rolige omgivelser med kreative og kunstneriske udfoldelsesmuligheder.
Det samme gælder for de voksne psykiatriske patienter
Jyske Asyl blev bygget som noget helt unikt i Danmark og er det fortsat. Det er bygget så frem-
synet, at det i dag fortsat er tidssvarende med potentialer for individuel behandling ud over
indespærring og medicin. Man har givet de svagest stillede den bedste arkitektur ved skov og
strand og har inden for de seneste år gjort hospitalet tidssvarende med enkeltværelser med eget
bad og toilet. Dagens Medicin kårede da også i 2013 Risskov til Danmarks bedste psykiatriske
hospital, hvad Bent Hansen udtrykte glæde over på baggrund af kvalitetstal og brugertilfredshed
(Aarhus Stiftstidende 9.2.2013).
Alligevel satte BH samme år gang i en udbudsproces med henblik på flytning til Skejby.
Hvorfor under vi ikke længere de sindslidende disse nødvendige, restituerende ressourcer?
Flytningen til supersygehuset i Skejby vil blive et stort tilbageskridt for rehabilitering, idet
Risskovs rekreative omgivelser bidrager til fokus på styrker frem for kun svagheder.
PKA solgte juli 2015 det firma, der underskrev kontrakten med Regionen, til kapitalfonden
Montagu. Er det virkelig i overensstemmelse med byrådets værdier at støtte en udenlandsk kapi-
talfond i at profitere på at flytte (“forvise”) de sarte patienter fra rekreative omgivelser og lan-
dets bedste psykiatriske sygehus til et betonbyggeri på et supersygehus? Og at pålægge borgerne
– især patienterne og næste generation – må betale herfor med indskrænkninger og mia.udgift?
Det er jo uomtvisteligt, hvad der sker, hvis kommunen vælger at gå videre med lokalplan 1031 på
grundlag af KPCs masterplan.
Det bliver ikke muligt at genoprette det tabte, herunder et beskyttende roligt og inspirerende
miljø med god plads og kreative aktiviteter for de sindslidende, før og efter indlæggelse.
Lokalplanen er et værktøj til gavn for alle borgere. Lokalplan 1031 bliver uundgåeligt til skade
for vores sarte, psykisk belastede medmennesker.
Hospitalet på Skovagervej 2 udgør kun en del af de 30 hektar, så det er i dag ikke
enten
hospital
eller
boliger. Der skal fortsat være
både
hospital
og
boliger i området.
Conni Juul Nicolaisen,
sygeplejerske, Østre Skovvej 15, 8240 Risskov

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: