Kommissorium for undersøgelse af planlovens ekspropriationsbestemmelser Baggrund

Skriv en kommentar

17. august 2018 af karinfriis

20. februar 2017
Bilag 1. Kommissorium for undersøgelse af planlovens ekspropriationsbestemmelser
Baggrund
Det følger af aftalen om Danmark i bedre balance fra juni 2016, at der skal foretages en undersøgelse af planlovens
ekspropriationsbestemmelser med henblik på at se på muligheder for og konsekvenser ved at forbedre borgernes
retssikkerhed ved ekspropriation.
Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i planlovens bestemmelser om kommunernes mulighed for at ekspropriere
og drage paralleller til anden relevant lovgivning.
Planloven omfatter alene kommunal ekspropriation, imens ekspropriation til fx større statslige vejprojekter sker
med hjemmel i anlægsloven.
Den overordnede ramme for ekspropriation er grundlovens § 73 om ejendommens ukrænkelighed, mens
processen for ekspropriation reguleres nærmere i lov om offentlige veje.
Undersøgelsens indhold
Undersøgelsen skal afdække og vurdere de konkrete problemstillinger vedr. ekspropriation, der opleves af
borgere, virksomheder og myndigheder. Det skal ske ved en gennemgang og vurdering af relevant retspraksis,
cases, klagesager og litteratur m.v.
Undersøgelsen skal desuden indeholde en vurdering af muligheder for og konsekvenser ved at forbedre
borgernes retssikkerhed ved ekspropriation, herunder følgende:
1. Kommunernes adgang til at ekspropriere
Det undersøges, om kommunernes adgang til at foretage ekspropriation efter planloven med fordel kan
begrænses. Det skal herunder undersøges, om kommunernes adgang til at ekspropriere kan målrettes
nærmere bestemte formål.
2. Borgernes rettigheder i ekspropriationssager
Det undersøges, om kommunerne med fordel kan informere eller inddrage berørte borgere i yderligere
omfang forud for en ekspropriationsbeslutning, eksempelvis hjælpe borgere med at håndhæve deres
rettigheder, særligt de borgere, hvis ejendom, kommunen ønsker at ekspropriere.
Det skal i den forbindelse undersøges, hvordan borgernes rettigheder forbedres i tilfælde, hvor en kommune
har tabt en klagesag vedrørende ekspropriation til gennemførelse af et projekt, og kommunen derefter
beslutter at foretage ekspropriation til samme projekt i justeret form.
Desuden undersøges konsekvenserne af at give eksproprierede fuld omkostningsgodtgørelse for udgifter til
fx sagkyndig bistand.
Det undersøges endvidere, om den eksproprierede i højere grad selv bør bestemme, hvornår boligen skal
fraflyttes.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: