Korrespondance mellem Steen Frøbert og DNU 2009

Rådighed over jordarealer til brug for opførelse af Det Nye Uni­versitetshospital i Århus
I besvarelse af Deres brev af 7. september 2009 skal vi herved meddele, at vi er indforstået med, at Projektafdelingen for Det Nye Universitetsho­spital på de eksproprierede arealer påbegynder de nødvendige undersøgelser/byggemodnings aktiviteter som anført på den medsendte liste.
Vi har i dag meddelt de tidligere ejere af arealerne, at aktiviteterne vil blive indledt ultimo november 2009.
Det er ved Århus Kommunes tiltræden af, at Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital kan råde over arealerne, forudsat, at Region Midtjylland for det tilfælde, at ekspropriations beslutningen måtte blive ophævet ved dom, skal friholde Århus Kommune for ethvert krav, der måtte blive fremsat mod kommunen i anledning af, at der er rådet over arealerne herunder (men ikke begrænset til) krav om retablering af arealerne.
Med venlig hilsen

Steen Frøbert

Læs hele dokumentet via dette link

Mail korrespondance DNU/Steen Frøbert

 

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: