Category Archives: Rettens afgørelser

  1. Tre væsentlige fejl i Naturklagenævnets afgørelse !!!

    1

    13. marts 2014 af karinfriis

    I afgørelsen fremgår det at: “Det fremgår af kortbilag til kommuneplantillægget sammen holdt med kortbilaget til den til ekspropriationen hørende …
    Continue reading

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?