Mail korrespondance til Søren Pind vedr. OPP Psykiatrisk hospital Risskov

Skriv en kommentar

10. november 2016 af karinfriis

Fwd: VS: OPP, inhabilitet og misbrug af dobbeltroller

Start på videresendt besked:

Fra: Bendt Viggo Kjeldsen <bvkjeldsen@gmail.com>
Dato: 9. nov. 2016 kl. 16.55.40 CET
Til: Michael Nielsen <brendstrupgaard@gmail.com>, Gert Fruelund Jensen <gert.fruelund.jensen@gmail.com>
Emne: VS: OPP, inhabilitet og misbrug af dobbeltroller

Fra: Justitsministeriet
Sendt: ‎09-‎11-‎2016 15:45
Til: bvkjeldsen@gmail.com
Emne: SV: OPP, inhabilitet og misbrug af dobbeltroller

Kære Bendt, Conni og Merete

 

Justitsminister Søren Pind har bedt mig takke for jeres e-mail af 4. november 2016.

 

Justitsministeren har i den forbindelse bedt mig oplyse, at de forhold, som jeres henvendelse vedrører, hører under socialministerens ansvarsområde, og at han derfor ikke har mulighed for at gå nærmere ind i sagen. Justitsministeren håber i den forbindelse, at I vil have forståelse for, at han som minister accepterer den ansvarsfordeling, der er fastlagt mellem de enkelte ministerier.

 

Justitsministeriet har på den baggrund videresendt jeres henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henblik på eventuel videre foranstaltning.

 

Med venlig hilsen

Marie Thorneman Miller
Ministersekretær

Minister- og ledelsessekretariat
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

 

Fra: Bendt Viggo Kjeldsen [mailto:bvkjeldsen@gmail.com]
Sendt: 4. november 2016 18:47
Til: Justitsministeriet
Emne: OPP, inhabilitet og misbrug af dobbeltroller

 

Kære Justitsminister Søren Pind.

Som det måtte være dig bekendt, har Enhedslisten indkaldt finansministeren og social- og indenrigsministeren til samråd om OPP og om tre regionsrådsformænds inhabilitet den 24. ds., i forbindelse med deres tildeling af OPP-opgaver til pensionskasser, som de selv har bestyrelsesposter i.

Vi er en arbejdsgruppe i Aarhus, som de seneste år har arbejdet på at afdække forholdene omkring den største af disse OPP-projekter, nemlig flytning af Psykiatrisk Hospital i Risskov til et Psykiatrisk Center ved supersygehuset i Skejby, hvor Region Midtjylland har givet projektet til PKA, som regionsrådsformand Bent Hansen også er formand for.

Vort udgangspunkt var og er bekymring for patienterne, som agtes flyttet fra nymoderniserede, historiske bygninger i naturskønne, rekreative områder i Risskov til betonbyggeri i støjfyldte omgivelser i Skejby. Vore undersøgelser har afsløret, at der ud over flytningens højst problematiske konsekvenser for patienterne også er involveret alvorlige, ja, rystende konsekvenser for samfundsøkonomien, kortsigtet såvel som langsigtet. Tilmed har PKA i 2015 solgt 100% af aktierne i det ejendomsselskab, DEAS, som PKA-Skejby hører under, til den udenlandske kapitalfond Montagu, der tilsyneladende kommer til at indhøste milliardoverskuddet fra, hvad de psykiatriske patienter opfatter som deres forvisning fra Risskovs rekreative områder til Skejbys støj.

Projektet har vist sig at være et alvorligt, skandaløst misbrug af OPP-modellen til ensidig fordel for de private. De ekstra milliardudgifter tages endog fra driften, dvs. fra beløb, der bevilges til psykiatrien i Aarhus-området til behandling og forskning i OPP-perioden. Så vi vil med vores faglige baggrund ikke tøve med at karakterisere den påtænkte flytning som et uopretteligt tilbageskridt for de psykiatriske patienter.

 

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 9.2.2016 annulleret kontrakten mellem regionen og PKA. Alligevel lader Region Midtjylland projektet fortsætte, trods protester fra borgere, hvis retsfølelse derigennem krænkes. Det må her bemærkes, at Regionsrådet har taget forbehold for Klagenævnet for Udbuds annullering af kontrakten og kan stoppe projektet uden offentlig udgift.

Knud Gottfredsen fra Transparency International har karakteriseret Bent Hansens misbrug af sine dobbeltroller som korruption.

Enhedslisten ønsker sagen til kulegravning; men før vi overlader vores dokumentation til Finn Sørensen, Enhedslisten, appellerer vi til dig om at sætte dig ind i vores dokumentation, som vi gerne fremsender.

Grundet sagens alvor og det forestående samråd anmoder vi venligst om svar inden for en uge. I modsat fald sender vi i stedet vore sagsakter til Finn Sørensen, Enhedslisten.

 

Vi vil understrege, at vi ønsker, at de borgerlige erkender, at OPP-modellen er blevet groft misbrugt af Bent Hansen (S) og Bente Nielsen (SF), og sætter en stopper for dette misbrug.

 

Med venlig hilsen fra en række stærkt bekymrede borgere i Risskov området herunder:

Bendt V. Kjeldsen, speciallæge i psykiatri, bvkjeldsen@dadlnet.dk

Conni Juul Nicolaisen, sygeplejerske, conni.nicolaisen@live.dk

Merete H. Sørensen, mag.art. et cand.mag. mhsoerensen@gmail.com

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: