Ekspropriation Gribskov kommune

Skriv en kommentar

12. september 2016 af karinfriis

INDKOMNE ØNSKER OG BEMÆRKNINGER EFTER DIALOG OG INFORMATIONSMØDE DEN 18.03.2014 – 2. UDGAVE

Indkomne ønsker og bemærkninger efter dialog- og informationsmøde den 18.03.2014

Gribskov Kommune.
Att. Torsten Forsberg.

Af kommunens skitseprojekt fremgår det,at man planlægger et eksproprieret areal og et midlertidigt eksproprieret areal til arbejdsareal.
Kommunen agter at anvende et bredt arbejdsareal langs med den planlagte cykelsti på hele vores areal. Det vil medføre, at jorden efter al sandsynlighed vil være ødelagt resten af vores liv!. Vi ved ikke, om kommunen er klar over det? Cykelstien går langs med et stykke agerjord og et naturbeskyttet engareal. Den skal anlægges i vinterhalvåret, hvor vi ikke selv kunne drømme om at køre på marken. Derfor føler vi det krænkende, at kommunen vil tiltvinge sig ret hertil. I vinterhalvåret kan man kun køre på marken, når jorden er frosset. Agerjorden er leret og vil blive kørt fuldstændig sammen, og engarealet er blødt, og man vil begge steder aldeles unødvendigt påføre marken svære strukturskader.
Engarealet er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Her kan man ikke anlægge arbejdsområder. Det er ulovligt. Er det naturbeskyttet, eller er det ikke? Vi er overhovedet ikke i tvivl om, hvad kommunen ville svare os, hvis vi som ejere af arealet søgte kommunen om tilladelse til at anvende det til arbejdsareal. Så er det ikke rimeligt, at kommunen gør det. Forsberg har oplyst os om, at man muligvis ikke kommer til at anvende arbejdsarealet. Det afhænger af, om man finder planter, der skal naturbeskyttes. Hermed har kommunen selv sagt, at arbejdsarealet ikke er nødvendigt, og man kan ifølge planlovens § 47 ikke ekspropriere jord til noget, der ikke er nødvendigt.
Det undrer os endvidere, at der på et langt stykke langs cykelstien ikke er planlagt noget arbejdsareal. Man kan undvære det, og det ville ikke anrette større skader her end på vores område.
På 2. dialogmøde fremførte vi ovennævnte bemærkninger, og kommunen svarede, at den ville tage størst muligt hensyn til alle berørte lodsejere. Det betragter vi da som en selvfølge og ikke som et svar. Vi synes, kommunen undgik at gå i dialog med os på dialogmødet
.Kommunen sluttede med at svare os, at de havde hørt det. Kommunen kan i øvrigt ikke fastholde et arbejdsareal, når den siger, at den tager størst muligt hensyn til os som lodsejere og samtidigt siger, at et arbejdsareal ikke er nødvendigt. At det ikke er nødvendigt fremgår af ovenstående.
Vi anerkender kommunens ret til at ekspropriere det lille areal, som man agter at ekspropriere varigt. Kommunen har i øvrigt
flere gange tidligere erhvervet jord fra vores gård til vejformål uden efterfølgende at lave vejen. Til et vejprojekt, der nu er opgivet, nægtede kommunen os at tilbagekøbe et stykke af den eksproprierede jord. Kommunen valgte i stedet for at sælge jorden til naboen. Her mener vi, kommunen er alvorligt i konflikt med loven. På grund af disse oplevelser stiller vi som betingelse for ekspropriationen, at jorden tilbageføres til ejendommen såfremt ekspropriationsformålet ikke udføres inden for en angivet tidsfrist.
Vi håber, kommunen grundigt vil overveje vore bemærkninger og vende tilbage med et godt svar.

Med venlig hilsen
Jytte og Knud Hansen,
Bymosevej 63,
3200 Helsinge.

Kopi til orientering til:
Bo Jul Nielsen, udvalgsformand.
Christian Sabber Jensen, teamleder.
Brian Lyck Jørgensen, politiker og deltager i 2.dialogmøde.
Nina Kjær Pedersen, biolog.

Hej Torsten Forsberg.

Her er vores ønske om cykelsti ved vores hus, Helsingevej 42.
Vi havede forstillet os et støbt fundament langs stien og et stykke ned for enderne i hver ende.
Oven på fundamentet havede vi forstillet os en muret mur i mursten og filset. Den sku laves i murede stolper, med murede fag imellem og tegl på toppen.
Vi ønsker dette for af have fald væk fra huset og afskærme så vi ikke føler “vi har vejen igennem stuen”.
Vi ønsker væggen i gammeldags stil for det hamonere til huset.

Mvh Morten & Bettina.

0000021311.jpg337327-muren-i-arcore–.jpgimagesCA6FECY7.jpgimagesCA8DLOA9.jpguntitled.png

Hej Thorsten

Jeg skriver en mail med lidt info og ideer, at gøre det lidt mere sikkert for gående, cyklister og dyr at færdes her i byen Blistrup.


For som borgere ud til en meget trafikeret gennemkørselvej her i Blistrup (Helsingevej), har vi lagt mærke til hvor stærkt der bliver kører gennem byen, og det er faktisk kun rundkørslerne som kan bremse farten, så godt de er blevet etableret, men jeg har et forslag til hvordan byen kan blive meget mere sikker og færdes i.
Der kunne etables bump ved alle byskiltene, derved bremses farten allerede når byen starter, og ikke ved den første forhindring “rundkørslerne” og da der jo er lysmaster gennem byen er det jo ikke noget problem, der er jo en godt bump på vejen til Højelt, sådan nogle kunne man sagtens etableres ved de andre byskilte.


Men det vil gi rigtig god mening at lave et godt “bump” der hvor cykelstien skal krydse Helsingevej derved kan man jo gøre det rigtig sikkert for cyklister for at komme over til den ny cykelsti, dette er mit input da vi her har oplevet flere bilister som har kommet alt for stærkt ind i byen og har været op og ride på chikanen midt i vejen og smadret bilen og det kan jo med den nye cykelsti blive en cyklist


Det kan mærkes at trafikken er blevet større og vores by er blevet en gennemkørsel by de senere år måske man kan lave omfartsvej ?


Men dermed vil jeg sige at det glæder os at der endelig kommer mere cykelsti heroppe i Nordsjælland .


Med Venlig Hilsen Kaj-willy Tinndahl Helsingevej 52 Blistrup

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: