Team KPC.dotx

Skriv en kommentar

29. august 2016 af karinfriis

Kilde: Team KPC.dotx

Team KPC.dotx

Team KPC

v/KPC Herning A/S

Dalgasgade 25, 6.

7400 Herning

Pensionskassernes Administration A/S

Tuborg Blvd. 3,

2900 Hellerup

 

Søndergade 44, 4..

Postboks 502

8100  Århus C

E-mailadresse:

ph@advokatholmgaard.dk

Tlf.:         86 13 82 00

Tlf.tid ma.-to. kl. 10.00-15.30

Bank:           Nordea, reg.nr. 2805

konto 34969 83598

 

Dato:        J.nr.        Sekr.

8. september 2015        27290        mb

Vedr.        OPP-kontrakt med Region Midtjylland vedrørende projektering, opførelse og delvis finansiering af et nyt Psykiatrisk Center samt drift, vedligeholdelse og levering af serviceydelser i en 30-årig kontraktperiode vedrørende nyt Psykiatrisk Center i Skejby til opførelse på bl.a. areal fra ejendommen, tidligere matrikuleret som matr.nr. 7 A og K Brendstrup by, Tilst.

På vegne de tidligere ejere af ovenstående matrikelnumre, hvorfra Aarhus Kommune som bekendt i 2008 eksproprierede et areal på ca. 20 hektar retter jeg henvendelse til Dem i anledning af den snarligt forestående påbegyndelse af det nye psykiatriske hospital for at gøre opmærksom på, at der fortsat ved Natur- og Miljøklagenævnet og domstolene verserer sag om ekspropriationens lovlighed.

Hvis det sluttelige udfald af en af de verserende sager bliver, at ekspropriationen kendes ulovlig, kan dette indebære, at det eksproprierede areal skal gå tilbage til de oprindelige ejere med de følger, som dette måtte få for et påbegyndt hospitalsbyggeri på arealet.

En verserende klagesag for Natur- og Miljøklagenævnet er påstået tillagt opsættende virkning, uden at Nævnet dog på nuværende tidspunkt har taget stilling til denne anmodning.

Som det vil vides, har spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed tidligere været indbragt for Vestre Landsret, der afsagde dom i sagen den 26.1.2012.

Ved sagens oplysning i Landsretten blev der med udgangspunkt i oplysninger fra Aarhus Kommune lagt til grund, at ekspropriationen af det omhandlede areal skete fra Kommunens side med henblik på arealets videre overdragelse til Regionens brug for byudvikling (hospitalsbyggeri).

Landsretten lagde derfor i dommens præmisser på side 9 til grund, at ekspropriationen derfor ikke var i strid med bestemmelsen i Miljøministeriets vejledning om kommuneplanlægning fra maj 2008, hvorefter en Kommune ikke kan foretage ekspropriation til fordel for tredjemand, hvormed tredjemand, der kan være en developer, entreprenør m.v. fra starten bliver ejer af (dele af) areal i stedet for kommunen.

Det har sidenhen vist sig, at den nævnte forudsætning har været forkert, idet Regionen allerede forud for Kommunens gennemførelse af ekspropriationen har arbejdet med planer om, at det nye psykiatriske hospital skulle opføres i et OPP-samarbejde med private.

Allerede af denne grund har ekspropriationen været ulovlig, hvorfor spørgsmålet om ekspropriationens gyldighed bør tages op på ny i Natur- og Miljøklagenævnet med de konsekvenser, der kan blive en følge heraf.

Som det i hvert fald vil være KPC bekendt, har vore klienter i 2012 haft drøftelser med bl.a. KPC og Arkitema A/S om et samarbejde vedrørende det psykiatriske hospital, hvis opførelse nu skal foreståes af Team KPC. Klienterne havde tillige dengang fremskaffet finansieringsmulighed for projektets gennemførelse i et sådant samarbejde.

De er også af denne grund af den opfattelse, at der nu begås retsbrud imod dem ved, at deres interesser i sagen i det hele tilsidesættes af Regionen, i hvilken anledning erstatningskrav er forbeholdt.

Nærværende henvendelse fremkommer alene for overfor Dem at gøre opmærksom på, at underkendelse af ekspropriationen kan have konsekvenser for det byggeri, der nu påtænkes igangsat, bl.a. på det omhandlede areal, som efter vore klienters opfattelse bør give Dem anledning til overvejelser inden byggeriets påbegyndelse, uanset om Natur- og Miljøklagenævnet tillægger den verserende klagesag opsættende virkning.

Hvis foranstående giver Dem anledning til bemærkninger, hører jeg naturligvis gerne fra Dem.

Med venlig hilsen

Poul Holmgård

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: