Spørgsmål stillet af Folketingets Retsudvalg

Skriv en kommentar

6. august 2016 af karinfriis

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg

Klik på link for at læse hele teksten, uddrag af spørgsmål nedenunder:

Spørgsmål AP

Er det ministerens holdning, at man i et retssamfund bør

kunne tvinges til at afstå sin ejendom til fordel for en privat

person, virksomhed eller forening?

Spørgsmål AQ

Mener ministeren, at de hensyn, der kan begrunde

ekspropriationer, skal defineres ved lov?

Svar

Jeg vil med formandens tilladelse besvare

spørgsmål AP og AQ samlet.

[Reguleringen i grundloven]

Justitsministeren har over for mig oplyst følgende om de

grænser, som grundloven sætter for adgangen til at foretage

ekspropriation:

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/reu/bilag/378/1115011/index.htm 1/7

28/7/2016 REU, Alm. del ­ 2011­12 ­ Bilag 378: Talepapir fra samråd den 3/5­12 med miljøministeren om ekspropriation

Efter grundlovens § 73, stk. 1, kan ingen tilpligtes at afstå sin

ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske

ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Grundloven opstiller altså 3 betingelser, der skal være opfyldt

for, at der kan foretages ekspropriation:

1. Almenvellet skal kræve det

2. Der skal være hjemmel i lov

3. Der skal ydes fuldstændig erstatning.

Den første betingelse er som anført, at almenvellet skal kræve

det. Det antages i den statsretlige litteratur, at udtrykket

“almenvellet” almindeligvis må forstås som ensbetydende med

”almene samfundshensyn”.

En konkret ekspropriation skal således være nødvendig set ud

fra almene samfundshensyn og må ikke gå videre end, hvad

sådanne hensyn tilsiger.

Det er i den forbindelse antaget, at ekspropriation kan ske

såvel til fordel for offentlige myndigheder som private.

Grundloven antages således ikke at hindre, at der i tilfælde,

hvor almenvellet kræver det, sker ekspropriation til fordel for

private, således at eksempelvis en privat institution eller

forening får rådigheden over et areal, som eksproprieres.

Den anden betingelse er som anført, at ekspropriation skal

have hjemmel i lov.

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: